Dimash Manga (D’R’S)


Русский язык
English language
Қазақ тілі
中文
日本語
Español

Манга D’R’S – проект Димаша Кудайбергена

Дорогие поклонники творчества Димаша! Мы рады сообщить Вам, запустили от лица певца новый официальный проект – Dimash Manga (D’R’S’) по адресу https://dimashmanga.com. Официальный анонс проекта опубликован в День рождения Димаша – 24 мая 2020.

Приглашаем Вас к сотрудничеству! Мы будем рады, если Вы сможете со своей стороны публиковать информацию по проекту в своих соцсетях. Это поможет распространить информацию и подарить поклонникам еще одну грань творчества Димаша Кудайбергена!

Кроме того, на сайте https://dimashmanga.com будет реализована реферальная (партнерская) система, в рамках которой все покупки пользователей, зарегистрировавшихся по Вашей персональной партнерской ссылке (будет доступна после Вашей регистрации на сайте), будут приносить Вам процент от продаж!

Для проекта Dimash Manga мы создали отдельные аккаунты и группы в соцсетях. Будем рады, если Вы добавитесь к нам в друзья в соцсетях и подпишетесь на страницы и группы.

Ресурсы проекта в сети:

Вид ресурсаАдрес
Аккаунт Facebookhttps://www.facebook.com/dimash.manga
Страница Facebookhttps://www.facebook.com/Dimash-Manga-102288011471928
Аккаунт Instagramhttps://www.instagram.com/Dimash.Manga
Аккаунт Twitterhttps://twitter.com/DimashManga
Канал YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC8V0b4cW21FM93Y1cxS6gwg
Аккаунт ВКонтактеhttps://vk.com/dimashmanga
Группа ВКонтактеhttps://vk.com/dimash.manga
Аккаунт Одноклассникиhttps://ok.ru/profile/580233881787
Страница Одноклассникиhttps://ok.ru/group/57936020635835 
Аккаунт Telegramt.me/dimash_manga
Канал Telegramt.me/dimashmanga_club
Аккаунт Tik Tokwww.tiktok.com/@dimash.manga

Спасибо за Вашу поддержку! 

Manga D’R’S – the project by Dimash Kudaibergen

Dear admirers of the Dimash! We are pleased to inform You that we have launched on behalf of the singer’s new official project Dimash Manga (D’R’S) at https://dimashmanga.com. The announcement of this project was presented on the birthday of the Dimash, May 24 2020.

We invite you to cooperate! We will be glad, if You’ll be able to publish the information on the project in your social media. This will help to disseminate information and to give fans another facet of Dimash Kudaibergen’s creativity!

Besides, on the website https://dimashmanga.com will be implemented referral (affiliate) system, under which all purchases of users, registered through Your personal referral link (will be available after Your registration on the website), will bring You a percentage of sales!

For a project Dimash Manga we have created a separate accounts and groups in social networks. We will be glad if You added us as a friend on social media and subscribe to pages and groups.

Resources and contacts of the project:

Type of resourceAddress
Facebook accounthttps://www.facebook.com/dimash.manga
Instagram accounthttps://www.instagram.com/Dimash.Manga
Twitter accounthttps://twitter.com/DimashManga
YouTube accounthttps://www.youtube.com/channel/UC8V0b4cW21FM93Y1cxS6gwg
Telegram accountt.me/dimashmanga
Telegram channelt.me/dimash_manga
Tik Tok accountwww.tiktok.com/@dimash.manga

Thanks for Your support!

Манга D’R’S – Димаш Құдайбергеннің жобасы

Құрметті Димаш шығармашылығының жанкүйерлері! Әншіміздің атынан Dimash Manga (D’R’S’) атты ресми жобамыздың дайындалып жатқандығын қуана хабарлаймыз. Жоба туралы ақпарат https://dimashmanga.com сайтында орналасқан. Аталмыш жоба мен оның жарыққа шығу мерзімі туралы анонсы – әншіміз Димаштың туған күні 24 мамырда шығады.

Жобамыздың анонсы шыққан сәтте Сіз де өз тарапыңыздан баршаға  жариялап жіберсеңіз, қуанышымыз шексіз болар еді. Бұл ақпараттың кеңінен тарауына көмектеседі және Димаштын тыңдаушыларына оның өнерінің тағы бір қырын сыйлайды!

Оған қоса, https://dimashmanga.com сайтында реферальді (серіктестік) жүйе жүзеге асырылады. Осының  аясында Жеке серіктестік сілтемеңіз (сайтта тіркелген соң қолжетімді болады)  арқылы тіркелген сайт қолданушылары жасаған барлық сатып алулар, әр жасалған саудадан сізге пайыздық пайда беріп  отырады!

Әлеуметтік желілерде Dimash Manga жобасына арнап жеке аккаунттар мен топтар құрдық.  Әлеуметтік желілерімізге достық жіберіп, парақшаларымыз бен топтарымызға жазылсаңыз, қуанышымыз шексіз болар еді.

Интернеттегі жоба ресурстары:

Вид ресурсаАдрес
Аккаунт Facebookhttps://www.facebook.com/dimash.manga
Страница Facebookhttps://www.facebook.com/Dimash-Manga-102288011471928
Аккаунт Instagramhttps://www.instagram.com/Dimash.Manga
Аккаунт Twitterhttps://twitter.com/DimashManga
Канал YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC8V0b4cW21FM93Y1cxS6gwg
Аккаунт ВКонтактеhttps://vk.com/dimashmanga
Группа ВКонтактеhttps://vk.com/dimash.manga
Аккаунт Одноклассникиhttps://ok.ru/profile/580233881787
Страница Одноклассникиhttps://ok.ru/group/57936020635835 
Аккаунт Telegramt.me/dimashmanga
Канал Telegramt.me/dimash_manga
Аккаунт Tik Tokwww.tiktok.com/@dimash.manga

Сіздің қолдауыңыз үшін рахмет!

D’R’S 漫画-迪玛希 库达依别列根的项目

亲爱的迪玛希艺术粉丝!我们荣幸地告诉你们,我们以歌手迪玛希本人的名义从事的正式项目 – Dimash Manga (D’R’S’)建立了官方网站: https://dimashmanga.com. 并在迪玛希生日的当天-2020年5月24日发布项目的官方公告。

我们诚邀您与我们合作!当我们的预告宣传出台后,如果您能够通过自己的渠道公布我们将非常荣幸。这将扩大歌手的信息宣传,并为粉丝提供从另一个方面了解迪玛希 库达依别列根的机会。

除此之外,在网站 https://dimashmanga.com 上将施行转介(会员)制度,在此框架内,所有的在个人会员链接(当您在网站上注册后将能够访问)注册的用户所购产品将给您带来产品销售的百分点。

我们还为DimashManga 项目在社交网站建立了帐户和群体。如果您能在社交媒体上以好友身份加入并关注我们,我们将非常感激。

项目的资源和联系方式:

资源种类网址
Facebook 帐户https://www.facebook.com/dimash.manga
Instagram 帐户https://www.instagram.com/Dimash.Manga
Twitter 帐户https://twitter.com/DimashManga
YouTube 频道https://www.youtube.com/channel/UC8V0b4cW21FM93Y1cxS6gwg
Telegram 帐户t.me/dimashmanga
Telegram频道t.me/dimash_manga
Tik Tok 帐户www.tiktok.com/@dimash.manga
Weibo 帐户https://www.weibo.com/7452298924
Baidu Tieba 帐户https://tieba.baidu.com/home/main?id=tb.1.648eb59d.SbR1fhTBHvkl2lWnWuEcGg
Renren 帐户http://www.renren.com/974241906/
Zhihu 帐户https://www.zhihu.com/people/di-ma-xi-man-hua
Douban 帐户https://www.douban.com/people/dimashmanga/
QQ 帐户https://kandian.qq.com/mqq/vue/main?_wv=10209&_bid=3302&adfrom=qqshare&x5PreFetch=1&accountId=MjQ1ODE5NTk4Mw==&adtag=qqshare&t=1589824923728
WeChat IDdimashmanga

谢谢您的支持!

マンガ「 D’R’S」 ー  ディマシュ・クダイベルゲン 

プロジェクト

親愛なる日本のDearsの皆様、日頃よりディマシュの創作活動に多大なるご支持を頂き、誠にありがとうございます。この度、ディマシュ本人の公認を受け、新たなプロジェクト ”Dimash Manga (D’R’S’) “を右記サイト内にて発表させて頂きました。(https://dimashmanga.com)当プロジェクトに関する正式なご案内は、5月24日のディマシュの誕生日に公開させて頂きました。

つきましては、皆様にパートナーシップのご案内をさせて頂きたく存じます。具体的には、当プロジェクトの案内に関しまして、その都度皆さまからもご自身のSNSページ等で広く周知していただけますと大変ありがたく存じます。皆様のご協力により、より広く情報を届けることができるのはもちろんのこと、より多くのファンの皆様に、彼の創作活動における新たな一面をお届けできるものと考えております。

さらに、当サイト上(https://dimashmanga.com) では紹介システム(パートナーシップ)を設けさせて頂く予定ですので、パートナーの皆様に付与される商品紹介リンク(当サイトに情報登録後に使用可能)を通してお客様に商品を購入頂くごとに、その売上の一部をお支払いする予定です。

この度、”Dimash Manga”プロジェクト専用のアカウントとグループを以下リストに記載のSNS上に作成いたしましたので、是非お友達登録やプロジェクトページ、グループに参加頂けますと大変ありがたく存じます。

情報ソース及びプロジェクトに関する連絡先:

情報ソースタイプアドレス
Facebookアカウントhttps://www.facebook.com/dimash.manga
Facebookページ(日本)https://www.facebook.com/dimashmanga.japan
Instagramアカウント(日本)https://www.instagram.com/Dimash.Manga.Japan
Twitterアカウント(日本)https://twitter.com/DimashManga_jp
YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UC8V0b4cW21FM93Y1cxS6gwg
Telegramアカウントt.me/dimashmanga
Telegramチャンネルt.me/dimash_manga
Tik Tokアカウントwww.tiktok.com/@dimash.manga
FC2アカウントhttps://dimashmanga.fc2.net
Amebaアカウントhttps://ameblo.jp/dimashmanga
Mixiアカウントhttps://mixi.jp/show_profile.pl?id=67442396
Lineアカウントhttps://lin.ee/3vbmiLNQ

ご協力ありがとうございます!

Manga D’R’S – proyecto de Dimash Kudaybergen

¡Queridos seguidores de la obra de Dimash! Estamos encantados de informarle, lanzó en nombre del cantante un nuevo proyecto oficial titulado Dimash Manga (D’R’S’) en el sitio web https://dimashmanga.com. El anuncio oficial del proyecto se publica en el cumpleaños de Dimash-24 May 2020.

¡Te invitamos a cooperar! Estaremos encantados Si usted puede por su parte publicar información sobre el proyecto en sus redes sociales. ¡Esto ayudará a diseminar la información y ofrecerles a los seguidores otra faceta de obra de Dimash Kudaybergen!

Además, en el sitio web https://dimashmanga.com se implementará un sistema de referencia (afiliación), en el marco del cual todas las compras de los usuarios que se registrarán a través de su enlace personal de afiliado (este enlace estará disponible después de haberse registrado en el sitio web), le aportarán a Ud. un porcentaje de las ventas.

Para el proyecto Dimash Manga, hemos creado cuentas individuales y grupos en las redes sociales. Estaremos encantados si se agrega a nosotros como amigos en las redes sociales y se suscribe a las páginas y grupos.

Recursos y contactos del proyecto:

Type of resourceAddress
Cuenta de Facebookhttps://www.facebook.com/dimash.manga
Cuenta de Instagramhttps://www.instagram.com/Dimash.Manga
Cuenta de Twitterhttps://twitter.com/DimashManga
Canal de YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC8V0b4cW21FM93Y1cxS6gwg
Cuenta de Telegramt.me/dimashmanga
Canal de Telegramt.me/dimash_manga
Cuenta de Tik Tokwww.tiktok.com/@dimash.manga

¡Gracias por su apoyo!